• Studijní program: N7503 Učitelství pro základní školy
  • Dvouleté studium
  • Kombinované magisterské navazující studium
  • Určeno absolventům bakalářského studijního programu oboru ČJ

Vítejte v online podpoře studijního oboru Učitelství českého jazyka a literatury pro 2. stupeň ZŠ!

Online podpora je určena studentům kombinovaného magisterského navazujícího studia. Naleznete zde studijní materiály a další odkazy pro zájemce, kontakty na vyučující a diskuzní prostor, ve kterém můžete vyjádřit své připomínky či položit dotazy k jednotlivým studijním oporám. V případě problémů s touto webovou stránkou se obracejte na administrátora stránek (hana.maresova@upol.cz).