• Studijní program: N7503 Učitelství pro základní školy
 • Dvouleté studium
 • Kombinované magisterské navazující studium
 • Určeno absolventům bakalářského studijního programu oboru ČJ

Vítejte v online podpoře studijního oboru Učitelství českého jazyka a literatury pro 2. stupeň ZŠ!

Online podpora je určena studentům kombinovaného magisterského navazujícího studia. Naleznete zde studijní materiály a další odkazy pro zájemce, kontakty na vyučující a diskuzní prostor, ve kterém můžete vyjádřit své připomínky či položit dotazy k jednotlivým studijním oporám. V případě problémů s touto webovou stránkou se obracejte na administrátora stránek (hana.maresova@upol.cz).

 

 

 

 

Metodické listyPovinné předměty
Povinně volitelné předměty

Předměty SZZ
Elektronické studijní opory

 


 

Další studijní materiály:

 

Přístup k plným elektronickým textům:

 • Academic Search Complete  [připojit | Shibboleth]  – multioborová plnotextová databáze
 • C.E.E.O.L.  [připojit]  – plné texty společenskovědních a humanitních časopisů
 • JSTOR  [připojit]  – archiv plných textů vědeckých časopisů
 • Literature Online  [připojit]  – plné texty anglické a americké literatury
 • Oxford Journals Online  [připojit]  – plné texty časopisů
 • Oxford Scholarship Online  [připojit]  – databáze plných textů knih
 • Periodicals Archive Online (PAO)  [připojit]  – plné texty společenských a humanitních časopisů
 • ProQuest Newspapers  [připojit]  – plné texty novin celého světa

 

Další zdroje:

 

 Academic Research Library  [připojit]  – specializovaná databáze pro společenskovědní a humanitní obory
 American Film Institute Catalog  [připojit]  – bibliografická databáze záznamů o filmech
 Cambridge Journals Online  [připojit]  – kolekce humanitních a společenskovědních časopisů
 EBSCO  [připojit | Shibboleth]  – megazdroj vědeckých informací pro společenské a humanitní obory
 Electronic Enlightenment  [připojit]  – databáze korespondence mezi významnými osobnostmi dějin
 ERIC - Educational Resource Information Centre  [připojit]  Free  – databáze pro pedagogiku
 FIAF International FilmArchive Database  [připojit]  – databáze dokumentů o filmu
 Film Indexes Online  [připojit]  – referenční zdroj pro filmové umění
 Film Index International  [připojit]  – bibliografická databáze záznamů o filmech
 Film & Television Literature Index with Full Text  [připojit | Shibboleth]  – databáze pro studium filmu a televize
 Journal Citation Reports  [připojit | Shibboleth]  – přední světové odborné časopisy
 Karger Online  [připojit]  – časopisy vydavatelství Karger
 Literature Resource Center  [připojit]  – biografická a bibliografická databáze pro literaturu
 Litterae ante portas  [připojit]  – soubor databází řeckých a latinských textů starověku a středověku
 Manuscriptorium  [připojit]  – digitalizované historické dokumenty
 Monasterium  [připojit]  Free  – virtuální archiv listin střední Evropy
 Periodicals Index Online (PIO)  [připojit]  – bibliografie odborných časopisů společenských a humanitních oborů
 ProQuest Education Journals  [připojit]  – specializovaná databáze pro pedagogiku
 ProQuest Social Science Journals  [připojit]  – databází pro společenskovědní a humanitní obory
 Thesaurus Linguae Graecae  [připojit]  – digitální knihovna řecké literatury

 

Podrobnější informace k elektronickým databázím zde: http://ezdroje.upol.cz/ezdroje/index.php?lang=cs