• Studijní program: N7503 Učitelství pro základní školy
  • Dvouleté studium
  • Kombinované magisterské navazující studium
  • Určeno absolventům bakalářského studijního programu oboru ČJ

Vítejte v online podpoře studijního oboru Učitelství českého jazyka a literatury pro 2. stupeň ZŠ!

Online podpora je určena studentům kombinovaného magisterského navazujícího studia. Naleznete zde studijní materiály a další odkazy pro zájemce, kontakty na vyučující a diskuzní prostor, ve kterém můžete vyjádřit své připomínky či položit dotazy k jednotlivým studijním oporám. V případě problémů s touto webovou stránkou se obracejte na administrátora stránek (hana.maresova@upol.cz).

 

 

 

 

Název předmětu

rozsah (p+o+p)

Způsob zak./kredity

druh před.

přednášející

dop. roč. a sem.

Didaktika českého jazyka 1

4+0+56

 

Z /2

P

Doc. PhDr. Marie Zouharová, Ph.D.,

Mgr. Milan Polák, Ph.D.

1./ZS

Didaktika literatury 1

4+0+56

 

Z /2

P

Doc. PhDr. Vlasta Řeřichová, CSc.,

Mgr. Jaroslav Vala, Ph.D.

1./ZS

Rétorika a komunikační kompetence

4+0+56

 

 

K/2

P

Doc. PhDr. Milena Krobotová, CSc., Mgr. Miloš Mlčoch, Ph.D.

1./LS

Starší česká literatura

4+0+71

 

Z, Zk/3

P

Doc. Mgr. Igor Fic, Dr.

1./LS

Světová literatura 1

4+0+56

 

Z/2

P

Doc. Mgr. Igor Fic, Dr.

1./LS

Světová literatura 2

4+0+71

 

 

Z, Zk/3

P

Doc. Mgr.

Igor Fic, Dr., Mgr. Daniel Jakubíček, Ph.D.

2./ZS

Didaktika českého jazyka 2

4+0+71

 

Z, Zk/3

P

Doc. PhDr. Marie Zouharová, Ph.D.,

Mgr. Milan Polák, Ph.D.

2./ZS

Didaktika literatury 2

4+0+71

 

Z, Zk/3

P

Doc. PhDr. Vlasta Řeřichová, CSc.,

Mgr. Jaroslav Vala, Ph.D.

2./ZS

Základy historické mluvnice

4+0+56

 

Z, K/2

P

Prof. PaedDr. Pavol Odaloš, CSc., PhDr. Hana Marešová, Ph.D.

2./ZS

Současná česká literatura

4+0+71

 

K/3

P

Doc. Mgr. Igor Fic, Dr.

2./LS

E-learning pro učitele českého jazyka

4+0+26

Z/1

PV

Mgr. Kamil Kopecký, Ph.D.

1./ZS

Slovenský jazyk

4+0+56

 

 

K/2

PV

Prof. PaedDr. Pavol Odaloš, CSc.

1./ZS

Česká literatura ve filmových
a TV adaptacích

4+0+26

Z/1

PV

Mgr. Jana Sladová, Ph.D.

1./LS

Mluvené projevy – praktikum

4+0+26

Z/1

PV

Doc. PhDr. Milena Krobotová, CSc., Mgr. Miloš Mlčoch, Ph.D.

2./ZS

Aktuální problémy vyučování českého jazyka na ZŠ

4+0+56

 

Z/2

PV

Mgr. Milan Polák, Ph.D.

2./LS

Interpretace textů literatury pro děti  a mládež

4+0+56

 

K/2

PV

Doc. PhDr. Vlasta Řeřichová, CSc.

2./LS